Banner header

Tất cả tin tức

Bệnh héo xanh trên dưa lưới - Cách nhận biết và phòng ngừa

Bệnh héo xanh trên dưa lưới - Cách nhận biết và phòng ngừa

BiFarm | Ngày 27/11/2023

Bệnh héo xanh dưa lưới là một trong những bệnh gây hại khá phổ biến mà các nhà vườn khi trồng các loại dưa lưới cần quan tâm. Loại bệnh này khi đã tấn công đến cây dưa lưới sẽ không có thuốc đặ...

Giỏ hàng